Ανακυκλώνω
Αλλάζω Θερμοσίφωνα 

Επωφεληθείτε από το Πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα και εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα!

Το Πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα είναι η ευκαιρία σας να επενδύσετε στους Ηλιακούς Θερμοσίφωνες, οι οποίοι αποτελούν την πλέον οικονομική αλλά και οικολογική συσκευή για την παροχή ζεστού νερού.

Πλεονεκτήματα Ηλιακών Θερμοσιφώνων:
• Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
• Εξασφάλιση μειωμένων λογαριασμών ρεύματος
• Προστασία περιβάλλοντος
• Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου  

Ανακυκλώνω-αλλάζω θερμοσίφωνα

Οι Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ROMINA πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και πιστοποιήσεις, για την συμμετοχή και την συμβολή τους στην προσπάθεια ενεργειακής και περιβαλλοντικής εξέλιξης. 

Για την αγορά ενός Ηλιακού Θερμοσίφωνα μέσω του Προγράμματος Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσίφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθιστάτε απαραίτητη:

1. Η έγκριση του επωφελούμενου με την μορφή voucher (που αποστέλλεται με sms),

2. η κατοχή ηλεκτρικού θερμοσίφωνα 40 λίτρων και άνω, ο οποίος να είναι πλήρως λειτουργικός πριν την απόσυρση του. 

Διαδικασία αλλαγής θερμοσίφωνα
ΕΣΠΑ ανακυκλώνω
EU banner

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ –
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη